Ngày 21/12, Bộ trưởng Bộ Y tế có Chỉ thị số 25 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT. Với việc thông tuyến BHYT, các bệnh viện tuyến tỉnh phải có giải pháp tránh quá tải, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT, từ ngày 1/1/2021, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến.

Để triển khai thực hiện, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện trang thiết bị và nhân lực của bệnh viện tối thiểu 80% các mã bệnh phổ biến mà bệnh viện đang khám chữa bệnh, không chỉ định điều trị nội trú các trường hợp không thực sự cần thiết.

Từ 1/1/2021 người tham gia BHYT điều trị tại BV tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT chi trả như trường hợp đúng tuyến

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần sắp xếp, bố trí số giường bệnh phù hợp với quy mô, trang thiết bị, nhân lực hiện có của cơ sở khám chữa bệnh…Lãnh đạo sở y tế các địa phương và thủ trưởng y tế các bộ, ngành chỉ đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới, chuyển một số bệnh mạn tính ở thể trung bình và nhẹ về tuyến huyện và xã quản lý.

Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở, chú ý tập trung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trong khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYTvà giảm thiểu tình trạng người bệnh tự đi khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám chữa bệnh các tuyến tổ chức phổ biến, tập huấn về chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và BHYT; các quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh và BHYT theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Xổ số miền bắc 2Chỉ thị cũng nêu rõ, đối với trường hợp tăng số giường bệnh thực kê nhiều hơn so với số giường kế hoạch được phê duyệt để giảm tình trạng nằm ghép, bệnh viện phải bổ sung số lượng nhân lực kịp thời tương ứng. 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu Cục Quản lý khám, chữa bệnh khẩn trương ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh phổ biến, có tần suất mắc và nhập viện nội trú cao trong các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn nhập viện nội trú tương ứng với mỗi loại bệnh lý. Đồng thời phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng hướng dẫn tổ chức đặt lịch hẹn khám đối với người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

Vụ Kế hoạch-Tài chính khẩn trương xây dựng, trình ban hành các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất, theo nhóm chẩn đoán và các quy định liên quan đến định mức, giá dịch vụ



Trần Hằng