lễ tạ ơn yên lặng

Ông Trump và ông Biden với Lễ Tạ ơn "yên lặng"

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, giống như hàng trăm triệu người Mỹ, đã lên kế hoạch tổ chức Lễ Tạ ơn yên tĩnh tại nhà, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nước Mỹ.