Người nhiễm

Người nhiễm HIV có thể sống thêm 50-60 năm

Ca mắc HIV đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1990, đến nay vẫn sống khỏe mạnh, làm việc bình thường tại TP Hồ Chí Minh. 

Người nhiễm HIV ở Bình Dương có khuynh hướng trẻ hóa

Ở tỉnh Bình Dương ngày càng có nhiều người trẻ tuổi bị nhiễm HIV. Trong số đó, đáng báo động là tình trạng nhiễm HIV ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) ngày càng chiếm tỉ lệ cao…