Metro xanh

Tuyến Metro Nhổn- ga Hà Nội sẽ được khai thác vào năm 2021

Tuyến Metro số 3 Hà Nội (tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội) bao gồm đường sắt trên cao dự kiến ​​chính thức khai thác thương mại vào cuối năm 2021 và tuyến metro ngầm dự kiến ​​khởi động xây dựng vào quý 1/2021.