IPD

“Giáo dục sớm” – chìa khóa quyết định tương lai thành công của trẻ

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ “giáo dục sớm” trẻ em từ 0 đến 6 tuổi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) và Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (GDCSSKCĐVN), cho thấy việc giáo dục trẻ những năm đầu đời là vô cùng quan trọng, quyết định tương lai cuộc đời của trẻ sau này, nhằm thực hiện các quyền cơ bản của trẻ, góp phần tạo ra những công dân ưu tú, đảm bảo công bằng xã hội