Xổ số miền bắc 2Đây là số tiền được quyên góp từ các thành viên của Trường nhằm chia sẻ bớt khó khăn với người dân vùng thiên tai, lũ lụt. Báo CAND đã tiếp nhận số tiền trên và cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của các thành viên Trường Mẫu - Trường ngoại cảm Tố Dương. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ quý báu của Trường trong thời gian tới. 

Đại diện Báo CAND tiếp nhận số tiền hơn 165 triệu đồng do Trường Mẫu- Trường Ngoại cảm Tố Dương ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.

Nhiều năm qua, thông qua Báo CAND, Trường Mẫu-Trường ngoại cảm Tố Dương đã trao tặng, ủng hộ nhiều trường hợp khó khăn như giúp đỡ nạn nhân bị động đất tại Nepal; ủng hộ đồng bào miền Trung, đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do bão lũ; ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; ủng hộ các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19…


Nguyễn Hương