Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ thanh tra, kiểm tra các điều kiện bảo đảm xác định chỉ tiêu; Việc thực hiện quy định hiện hành về xác định chỉ tiêu tuyển sinh; kết quả xác định chỉ tiêu các ngành, khối ngành, trình độ đào tạo, hình thức đào tạo. 

Đặc biệt, sẽ thanh tra việc tổ chức tuyển sinh với các điều kiện đảm bảo cho công tác tuyển sinh; Tuyển sinh sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT; Tuyển sinh không sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT; Việc xác định trúng tuyển; Việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển… 

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Học viện, trường ĐH, trường CĐ tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non tham gia công tác tổ chức tuyển sinh phải thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong công tác tuyển sinh. 

H.Thanh