Xổ số miền bắc 2Tính đến hết tháng 10/2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên toàn tỉnh là 563.472 người, đạt 99,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Xổ số miền bắc 2Theo đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 32.096 người, đạt 96,5% kế hoạch, trong tháng phát triển được 388 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 6.752 người, đạt 72,5% kế hoạch, trong tháng phát triển được 692 người; số người tham gia BHYT là 556.720 người, đạt 99.9% kế hoạch, tăng 4.730 người so với tháng trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,9%…

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông luôn đổi mới cách tuyên truyền thu hút người dân tham gia.

Xổ số miền bắc 2Đặc biệt, BHXH đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các tin, bài về kết quả triển khai thực hiện BHXH, BHYT và các điểm mới trong triển khai thực hiện chính sách trên báo, đài địa phương; trang thông tin của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Tuyên giáo; phối hợp với UBND xã, phường tăng cường tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT qua hệ thống phát thanh.Trong tháng 10, hệ thống Đại lý thu Bưu điện tổ chức 27 hội nghị phát triển mới được 454 người tham gia mới BHXH tự nguyện…

Anh Hiếu