Thông cáo báo chí của Đức ngày 14/12 khẳng định: "Chỉ nỗ lực cùng nhau, chúng ta mới có thể chống lại được đại dịch COVID-19 và những tác động của nó một cách có hiệu quả. Quan hệ hợp tác với ASEAN là một thành phần cơ bản trong định hướng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Chính phủ Đức".

Nhấn mạnh việc tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 dưới sự chủ trì của Việt Nam ngày 26/6/2020, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước ASEAN đã tuyên bố thành lập Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN, Đức cho biết, đến nay đã có 10 triệu USD được đóng góp vào quỹ này và đang khuyến khích các quốc gia tiếp tục đóng góp cho Quỹ. 
ASEAN luôn đạt được sự thống nhất và ủng hộ của các đối tác trong cuộc chiến chống COVID-19

Xổ số miền bắc 2Được biết, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, ASEAN cũng thông qua quy chế hoạt động của Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN, Khung chiến lược ASEAN về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp (SOP) và khởi động tiến trình thành lập Trung tâm ASEAN đáp ứng các tình huống y tế công cộng  khẩn cấp, bệnh truyền nhiễm mới nổi (AC-PHEED).


H.Chi