Xổ số miền bắc 2Về phía địa phương có các đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Trung ương Đảng xác định công tác phòng, chống tham nhũng phải làm thường xuyên, liên tục; các ngành, các cấp phải cùng tham gia. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng được Bộ chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. 

Xổ số miền bắc 2Nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm. Trong nhiệm kỳ này đã có gần 100 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lí đã bị kỷ luật. 

Riêng trong năm 2020, qua công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, bên cạnh việc xử lí kỷ luật, xử lí hình sự cán bộ, ngành chức năng cũng đã thu hồi hơn 15.400 tỷ cho ngân sách nhà nước.

Đồng chí Lữ Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc. 

Xổ số miền bắc 2Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra đôn đốc phòng, chống tham nhũng tại Bạc Liêu trong thời gian qua. 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu luôn quan tâm chỉ đạo triển khai tốt các chủ trương, quy định của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng. Tỉnh đã thành lập, duy trì Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng và ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác này.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy Bạc Liêu, sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra, thanh tra, cũng như việc công khai, minh bạch được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt. Đặc biệt, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc. 

Từ đó, đã chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tệ tham nhũng từng bước được kiềm chế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được tăng cường, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân và đưa đất nước ngày càng phát triển. 

Đồng chí Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, Tỉnh ủy Bạc Liêu cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, như: Quản lý, sử dụng nhà đất công, chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”. 

Xổ số miền bắc 2Đồng thời lưu ý Tỉnh ủy Bạc Liêu phải có sự nhất quán trong công tác phòng chống tham nhũng, phải được tiến hành ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực và thực hiện đồng bộ các biện pháp; Phải chọn có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng.

Văn Đức