Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các tỉnh, thành ủy trong cả nước...

Đã kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 7 vạn đảng viên

Theo báo cáo của UBKT Trung ương, nhiệm kỳ qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm tra hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên, thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 7 vạn đảng viên. Qua đó khẳng định quyết tâm chính trị cao, bản lĩnh của ngành kiểm tra trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát lựa chọn đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời quyết liệt trong tổ chức thực hiện, qua đó tạo sự ổn định cho địa phương, cơ quan, đơn vị; đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Kịp thời kiểm tra, xử lý những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, không chấp hành nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ việc sau đó đã bị các cơ quan pháp luật khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương các cấp ủy đảng, UBKT các cấp và những kết quả, thành tích mà ngành Kiểm tra đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả, lặng lẽ, âm thầm của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đóng góp chung vào những thành quả của đất nước, góp phần quan trọng giữ gìn sự trong sạch của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ này là đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương có bản lĩnh, quyết liệt, thận trọng, công tâm, khách quan đã tiến hành kiểm tra nhiều vụ việc khó; tham mưu xử lý các vụ việc thấu tình, đạt lý, đúng theo tinh thần "xử lý một vài người để cứu muôn người" rất nhân văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhiều việc có kết quả rõ rệt, được dư luận đồng tình, hoan nghênh, đánh giá cao. Với phương châm "không có vùng cấm", không có ngoại lệ, UBKT Trung ương đã chủ động phát hiện nhiều vụ việc có sai phạm, trong đó tập trung một số lĩnh vực khó, địa bàn nổi cộm, phức tạp trước đây ít kiểm tra hoặc chưa được kiểm tra. Chẳng hạn như kiểm tra việc suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đây là lĩnh vực khó mà tới đây phải làm tiếp.

Xổ số miền bắc 2Bên cạnh đó, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như công tác kiểm tra, giám sát chưa theo kịp tình hình; việc kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức, chiếu lệ, đối phó, chưa đủ sức răn đe. Vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, kết quả kiểm tra chưa đều, chưa thật rõ nét...

Xử lý nghiêm là để làm trong sạch Đảng

Xổ số miền bắc 2Trước bối cảnh trong nước, quốc tế đang có nhiều thay đổi, nhanh chóng, khó lường và trước thực trạng hiện nay, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn có nguy cơ gia tăng; các hiện tượng tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, lạm quyền, lộng quyền... đang còn có diễn biến phức tạp, tìm mọi cách đối phó, che chắn, giấu giếm..., Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kết quả cao hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; nhận thức rõ về chức năng, nhiệm vụ của UBKT Trung ương và UBKT các cấp.  

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Xổ số miền bắc 2"Đảng ta đã khẳng định, kiểm tra là chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải bình đẳng trước sự kỷ luật của đảng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đồng thời đề nghị việc coi kiểm tra, giám sát là "thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của đất nước... Chống tư tưởng "quyền anh, quyền tôi, cua cậy càng, cá cậy vây"...

Xổ số miền bắc 2Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa là chính, giữ vững nguyên tắc của đảng... Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.

Toàn cảnh hội nghị.

"Chống cũng là để xây, xử lý nghiêm là để làm trong sạch Đảng, chứ không phải là ghét bỏ. Xử lý nghiêm cũng là để răn đe, phòng ngừa vi phạm, chứ không hề có ý hãm hại ai, ngăn cản ai như bên ngoài tìm mọi cách xuyên tạc, chia rẽ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đồng thời chỉ rõ, muốn xây dựng phải chỉnh đốn, chỉnh đốn cũng là để xây dựng.

Xổ số miền bắc 2Ông cha ta có câu, "Thương cho đòn cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào", xử lý vài người để cứu cái chung là vậy. Bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra phải coi trọng công tác giám sát. Vì "trị bệnh cứu người, giữ cho được cán bộ, làm sao không để xảy ra sai phạm là tốt nhất".

Tập trung kiểm tra sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị nhiệm kỳ tới cần tập trung toàn diện hơn các lĩnh vực, như sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Bởi nguy hiểm hơn là sự xuống cấp, băng hoại đạo đức xã hội. Suy thoái sẽ dẫn đến tham nhũng, tham nhũng có khi chỉ là cái ngọn thôi, nếu con người có tự trọng, tự thấy trách nhiệm của mình trước đất nước, trước nhân dân để tự mình sửa chữa thì hay hơn là phải xử lý.

Xổ số miền bắc 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chú trọng kiểm tra, giám sát những cán bộ có biểu hiện tham nhũng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào vị trí quản lý; tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải xử lý công tâm, khách quan, tâm phục, khẩu phục; phải làm sao cho mọi người biết sợ, biết xấu hổ, chứ nếu chỉ xử lý những người đó thôi thì tác dụng chưa tốt.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị.
Lãnh đạo UBKT Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Xổ số miền bắc 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy các cấp, người đứng đầu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; tránh tình trạng nghe ngóng, "nhẹ trên, nặng dưới".

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Phải có sự phối hợp chặt chẽ, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, trong sạch, chí công vô tư, có ý chí đấu tranh ngăn chặn lợi ích nhóm, phải là những chiến sỹ kiên cường, có bản lĩnh, nắm vững cơ chế chính sách, những quy định, quy chế...

Xổ số miền bắc 2"Có dũng khí đấu tranh, chính trực, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không nói được người khác. Phải chống tiêu cực ngay trong những cơ quan làm công tác chống tiêu cực. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp... đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Phải là những "bao công" của thời đại mới" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quỳnh Vinh