Theo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Ninh Thuận,  từ năm 2018 đến năm 2020, Sở đã phối hợp với  các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền hơn 1.465 buổi tại 65 xã, phường với trên 75.000 lượt người/năm.

Sở cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh –Truyền hình thực hiện hơn 150 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS phòng chống ma túy, mại dâm; phối hợp thực hiện truyên truyền tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12, các mục tiêu phòng chống HIV/AIDS; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận cấp Giấy phép xuất bản 1.500 cuốn Sổ tay Bảo hiểm y tế giải pháp bền vững trong chăm sóc sức khoẻ cho người nhiễm HIV/AIDS; 310 cuốn Sổ tay phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn; trên 3.620 tờ rơi…

Xổ số miền bắc 2Trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm luôn được các cơ quan báo chí quan tâm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức. Từ chính quyền đến đoàn thể, đơn vị, ban, ngành của Ninh Thuận đều có hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú như: Phát hành tài liệu, tờ rơi, pa nô, áp phích, gửi tin, bài, ảnh trên báo Ninh Thuận hàng tháng, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền thông qua những tiểu phẩm, tình huống…

Các cơ quan thông tin, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên cập nhật tin, bài phản ánh kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân;  kịp thời đưa tin các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Xổ số miền bắc 2Sở giáo dục – Đào tạo Ninh Thuận đã chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện tích hợp lồng ghép các kiến thức về ma túy,  mại dâm,  HIV/AIDS vào chương trình môn học có liên quan đến tất cả các bậc học, cấp học. 100% các trường học tại Ninh Thuận đưa nội dung giáo dục phòng, chống ma túy,  mại dâm,  HIV/AIDS vào chương trình giảng dạy các môn học liên quan và có tài liệu tuyên truyền về công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Vào thứ bảy hàng tuần, Đài phát thanh - truyền hình Ninh Thuận đều
phát sóng 5 phút/bản tin phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS; tội phạm mua bán người; phòng, chống tội phạm mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội...

Ngoài ra, chuyên mục Pháp luật và cuộc sống có thời lượng15 phút/chương trình/tháng; Tìm hiểu và giải đáp pháp luật định kỳ tháng/2 chương trình, thời lượng 30 phút/chương trình, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, mại dâm gắn với nhiệm vụ  xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng tháng,

Đài còn phối hợp với Công an tỉnh, Bộ  Chỉ  huy Quân sự  tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện 3 chuyên mục: An ninh Ninh Thuận, Quân sự - Quốc phòng, Vì chủ  quyền an ninh biên giới nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về  chủ  trương chính sách, phản ánh các gương người  tốt, việc tốt, phổ  biến những kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ  động phòng tránh và hỗ  trợ  trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hoa An