Xổ số miền bắc 2Tại hội thảo kỷ niệm 10 năm thành lập Diễn đàn Biển ASEAN (AMF) với chủ đề “Cách tiếp cận gắn kết và thích ứng của ASEAN về hợp tác biển”diễn ra ngày 14/12 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, các quốc gia đã hoan nghênh đề xuất của Việt Nam về ý tưởng xây dựng một cách tiếp cận tổng thể, gắn kết và thích ứng của ASEAN về hợp tác biển, qua đó nhằm khẳng định đoàn kết, vai trò của ASEAN trước những thách thức phức tạp đang đặt ra, vừa thúc đẩy hợp tác và nâng cao khả năng thích ứng với những diễn biến, vấn đề đang nổi lên. 

Hội thảo là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động về chủ đề hợp tác biển do Việt Nam chủ trì tổ chức trong cương vị Chủ tịch ASEAN 2020. 

Được thành lập vào năm 2010, Diễn đàn Biển ASEAN đã tạo cơ hội để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác biển. Đồng thời, trước những chuyển biến mới trong cục diện hợp tác biển ở khu vực thời gian qua, đây là thời điểm để ASEAN kiểm điểm lại tình hình hợp tác biển trong 10 năm qua và đề xuất phương hướng, biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong thời gian tới.

Hội thảo diễn ra ngày 14/12

Xổ số miền bắc 2Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận 3 chủ đề: Đánh giá tình hình hợp tác biển ASEAN trong bối cảnh mới; Chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn tốt về triển khai hợp tác biển của các nước ASEAN; và Xây dựng cách tiếp cận gắn kết, chủ động thích ứng của ASEAN trong hợp tác biển. Kết quả và khuyến nghị đưa ra tại hội thảo sẽ được báo cáo Diễn đàn Biển ASEAN xem xét. 

Xổ số miền bắc 2Theo thông tin của Ban thư ký ASEAN, hợp tác biển chiếm hơn 10% số dòng hành động trong Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2025 và là một trong những lĩnh vực có nhiều hoạt động được triển khai nhất cho đến nay. 

Xổ số miền bắc 2Trước tình hình hiện nay, các đại biểu nhất trí ASEAN cần sớm xem xét xây dựng một cách tiếp cận gắn kết, tổng thể và toàn diện về hợp tác biển. Cách tiếp cận này cần xây dựng trên cơ sở hài hoà giữa ưu tiên, lợi ích của quốc gia và của khu vực, giữa chương trình, kế hoạch phát triển quốc gia với của khu vực và quốc tế; gắn kết và đóng góp vào nỗ lực xây dựng Cộng đồng và bảo đảm hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực. 

Xổ số miền bắc 2Nhiều ý kiến cũng đề xuất ASEAN cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực như kết nối hàng hải và thương mại trên biển, bảo vệ môi trường biển, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, đi đôi với hỗ trợ nhân đạo cho người và tàu thuyền gặp nạn trên biển, chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU fishing), bảo vệ sinh kế của cộng đồng ven biển, nghiên cứu khoa học biển… 

Đặc biệt, các đại biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 trong việc tiến hành mọi hoạt động trên biển. 


S.Thương