Theo đó, khi công dân làm thủ tục chuyển từ chứng minh nhân dân 12 số, thẻ CCCD gắn mã vạch sang thẻ CCCD có gắn chíp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành như sau: Trường hợp chứng minh nhân dân 12 số, thẻ CCCD gắn mã vạch còn rõ nét (ảnh, số chứng minh nhân dân, CCCD và chữ) thì cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng chứng minh nhân dân, CCCD chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD có gắn chíp.

Xổ số miền bắc 2Khi trả thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ Căn CCCD cùng với chứng minh nhân dân, thẻ CCCD gắn mã vạch và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của chứng minh nhân dân, thẻ CCCD có gắn mã vạch đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5cm, ghi vào hồ sơ và trả cho công dân; trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả chứng minh nhân dân, thẻ CCCD gắn mã vạch đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân. Trường hợp chứng minh nhân dân 12 số, thẻ CCCD có gắn mã vạch bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân, CCCD và chữ) thì thu, hủy chứng minh nhân dân, CCCD đó, ghi vào hồ sơ.

Xổ số miền bắc 2Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương