Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm ứng phó kịp thời với tác động của dịch COVID-19 - dự án thuộc Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform) được thực hiện theo Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam.

Mục tiêu của website nhằm thông tin về các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch COVID-19; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, tiếp cận các ưu đãi, hỗ trợ; tiếp nhận các ý kiến góp ý, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm tốt.

B.K