Xổ số miền bắc 2Để cùng DN vượt qua thách thức này, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Hải quan đã và đang thực hiện nhiều giải pháp thiết thực tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ DN khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19 vượt qua khó khăn tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, một trong những cầu nối DN- Hải quan là thông qua các cuộc đối thoại để DN có điều kiện phản ánh những vướng mắc về cơ chế, chính sách quản lý XNK, thủ tục hải quan, tinh thần thái độ phục vụ của CBCC Hải quan khi thi hành công vụ. Đặc biệt, qua đây, cơ quan Hải quan sẽ kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu.

Hải quan duy trì các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, tránh ách tắc hàng hoá, đảm bảo thông quan hàng hoá được thông suốt.

Xổ số miền bắc 2Cũng thông qua các hội nghị đối thoại, cơ quan Hải quan muốn phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định mới để DN hiểu rõ và thực hiện đúng khi làm thủ tục XNK hàng hóa; từng bước nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng DN và phối hợp tốt với cơ quan Hải quan trong việc thực thi pháp luật chống buôn lậu gian lận thương mại, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong cộng đồng DN.

Xổ số miền bắc 2Đặc biệt, sau mỗi kỳ hội nghị đối thoại với DN hàng năm, Tổng cục Hải quan tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức quản lý và chính sách thuế XNK phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế theo hướng ổn định, công khai, minh bạch, tạo môi trường kinh tế lành mạnh; phù hợp với các điều ước quốc tế và Hiệp định thương mại tự do, Luật Hải quan, Luật Thuế XK, thuế NK và các luật khác có liên quan.

Xổ số miền bắc 2Theo đó, ngành Hải quan đã bám sát chỉ đạo của các cấp, kịp thời hỗ trợ khó khăn cho DN. Đồng thời, đã chủ động, tham mưu nhiều giải pháp vừa tạo thuận lợi thương mại vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 giúp nâng cao hiệu quả quản lý về hải quan, chống thất thu cho NSNN. Trong đó, tích cực hướng dẫn các đơn vị thực hiện XK khẩu trang, thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục trong hoạt động XNK; quyết liệt các giải pháp trao đổi, hội đàm với các nước bạn để tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tránh ách tắc tại cửa khẩu…

Xổ số miền bắc 2Hướng dẫn thực hiện thủ tục cho khách XNC nhanh chóng, chỉ đạo các cửa khẩu sân bay quốc tế triển khai thông quan nhanh hàng hóa, đặc biệt là hàng viện trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch. Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa NK áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi COVID-19, trong đó, chấp nhận C/O cấp dưới dạng điện tử, kéo dài thời gian chậm nộp C/O; xử lý vướng mắc trong việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài của hàng hóa XK tạo thuận lợi cho cộng đồng DN...

Đồng thời, cơ quan Hải quan cũng tích cực rà soát các quy định hiện hành với thực tế triển khai và có hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý; triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác hiện đại hóa hải quan. Kết quả được thể hiện bằng việc Tổng cục Hải quan đã tích cực đẩy mạnh công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật hải quan. Theo đó, từ đầu năm đến nay, cơ quan Hải quan đã trình Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành 4 nghị định; 2 quyết định; 4 thông tư...

Với những vướng mắc của DN, khi Hải quan tiếp nhận đều được giải quyết theo nguyên tắc minh bạch, công khai và thống nhất cùng cách hiểu. Để giảm gánh nặng về thủ tục hải quan trong quá trình làm thủ tục XNK của DN, ông Kim Long Biên cho biết, ngành Hải quan đã và đang áp dụng tối đa các biện pháp quản lý rủi ro về hải quan. Theo đó, các cục hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu duy trì các giải pháp đảm bảo thông quan hàng hoá. Nâng cao hiệu quả các giải pháp về công nghệ thông tin để hỗ trợ người khai hải quan, người nộp thuế; kết nối trao đổi thông tin với các bộ, ngành khi giải quyết thủ tục hành chính.

Xổ số miền bắc 2Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK, phương tiện vận tải XNC, quá cảnh. Đơn giản hoá hồ sơ hải quan, bãi bỏ các chứng từ không cần thiết, đơn giản hoá các khâu nghiệp vụ... Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương duy trì các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, tránh ách tắc hàng hoá, đảm bảo thông quan hàng hoá được thông suốt.

Lưu Hiệp