Theo dự thảo, hai cảng hàng không mới được bổ sung vào quy hoạch là sân bay Cao Bằng và sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô Hà Nội. Hai sân bay này chưa được xây dựng giai đoạn 2020-2030 mà thực hiện giai đoạn định hướng đến 2050. 

Cơ quan soạn thảo chưa xác định vị trí của sân bay thứ hai của Hà Nội, chỉ nêu nghiên cứu vị trí sau năm 2040 do có nhiều yếu tố ảnh hưởng vị trí sân bay trong tầm nhìn 30 năm. Trước đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đề xuất đặt sân bay thứ hai của thủ đô tại huyện Ứng Hòa. 

Cũng theo dự thảo, tới năm 2030 Việt Nam sẽ có 26 sân bay, thay vì 28 như quy hoạch hiện nay, hai sân bay Nà Sản và Lai Châu đã có trong quy hoạch hiện nay sẽ được lùi sau năm 2030. Dự thảo không có sân bay Hà Tĩnh, Thành Sơn như đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh và Ninh Thuận trước đó.

Đặng Nhật