Xổ số miền bắc 2Cụ thể, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, căn cứ Nghị quyết số 751 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 110 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND TP Hồ Chí Minh cần khẩn trương xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016 - 2020), quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất TP Hồ Chí Minh kỳ cuối (2016 - 2020) đối với khu đất xây dựng Nhà ga hành khách T3 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

Xổ số miền bắc 2“Sau khi có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với khu đất nêu trên để bàn giao cho UBND TP Hồ Chí Minh quản lý theo quy định pháp luật về sắp xếp, xử lý nhà, đất”, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng chỉ đạo. 

Ngay sau đó, UBND TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm giao đất theo quy định của Luật Đất đai, Luật Hàng không dân dụng và các quy định liên quan.

Đặng Nhật