Xổ số miền bắc 2Theo đó, xe ôtô sử dụng để vận tải trung chuyển hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô tuyến cố định đã được chấp thuận phải đi theo luồng tuyến, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; phải phù hợp với tuyến đường, thời gian hoạt động theo phương án kinh doanh của đơn vị đã xây dựng.

“Xe vận tải trung chuyển phải là xe ôtô chở người từ 16 chỗ trở xuống (kể cả lái xe); có phù hiệu “Xe trung chuyêní ” và tên, số điện thoại cuả doanh nghiệp, hợp tác xã. Tại một thời điểm, mỗi xe chỉ được phép cấp và sử dụng một loại phù hiệu hoặc biển hiệu tương ứng với một loại hình kinh doanh vận tải”, Sở GTVT Hà Nội thông tin.

Đề nghị các đơn vụ vận tải xây dựng phương án tổ chức hoạt động của các xe trung chuyển, tránh tình trạng xe trá hình hoạt động trên dịa bàn thành phố; phối hợp với đơn vị khai thác bến xe bố trí nơi đón trả khách cho xe trung chuyển; chỉ đón, trả khách của đơn vị mình đến bến hoặc điểm dừng đón, trả khách của tuyến cố định đã được công bố; thông báo danh sách các xe được cấp phù hiệu “Xe trung chuyển” cho đơn vị khai thác bến xe.

Đặng Nhật