Theo đó, Hà Nội sẽ cải tạo, sửa chữa nền mặt đường bị hư hỏng, cải tạo nút giao để cải thiện tầm nhìn; cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước và bổ sung rãnh thoát nước tại các vị trí mặt đường bị đọng, ngập nước; cải tạo, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, gờ giảm tốc; lắp đặt các thiết bị cảnh báo, phòng hộ (đèn nháy vàng, ụ chống va xô, tiêu phản quang...).

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 14,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong năm 2020 - 2021.

Đ.Nhật