Cụ thể, tuyến Hà Nội - Vinh, ngày 31/12/2020 tổ chức chạy tàu NA3 xuất phát lúc 23h05 và tàu NA7 xuất phát lúc 23h20 tại ga Hà Nội. Tàu NA3 đến ga Vinh lúc 6h14, tàu NA7 đến lúc 6h40. Chiều Vinh - Hà Nội, trong ngày 3/1/2021 tổ chức chạy tàu NA4 xuất phát lúc 21h10 và tàu SE36 xuất phát lúc 13h25 tại ga Vinh. Tàu NA4 đến Hà Nội lúc 04h00, tàu SE36 đến lúc 19h52. Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, ngày 31/12/2020 tổ chức chạy tàu SE17 lúc 20h20 tại Hà Nội, đến Đồng Hới lúc 07h00. Chiều Đồng Hới - Hà Nội, ngày 3/1/2021 tổ chức chạy tàu QB2 xuất phát lúc 17h00 tại ga Đồng Hới, đến Hà Nội lúc 4h25.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho biết, từ tháng 12 sẽ tổ chức chạy tăng tần suất tàu trên một số tuyến phía Bắc. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, từ ngày 14/12/2020, sẽ tổ chức chạy hằng ngày đôi tàu HP1/HP2 Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại, thay vì chỉ chạy các ngày cuối tuần như hiện nay. Như vậy, trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng hằng ngày sẽ chạy thường xuyên 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8.

Cũng trên tuyến này, tổ chức chạy thêm đoàn tàu HD2 giữa Hải Dương và Hà Nội vào chủ nhật hằng tuần các ngày 13, 20, 27/12/2020. Tuyến Hà Nội - Yên Bái, từ ngày 12/12/2020, chạy thêm đôi tàu YB3/YB4 các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 12/2020.

P.Huyền