Ngày 26/11, triển lãm chuyên đề “Đại tướng Lê Đức Anh – Cuộc đời và sự nghiệp” đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, 28A Điện Biên Phủ, Hà Nội. Đây là hoạt động do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Thư viện Quân đội tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920-1/12/2020).

Các đại biểu tham quan triển lãm ngày 26/11

Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh. Ngoài phần mở đầu, triển lãm gồm 4 nội dung chính. Trong đó, phần 1 chủ đề “Quê hương và tuổi thơ” giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, nơi hun đúc, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của Đại tướng Lê Đức Anh.

 Phần 2 “ Đại tướng Lê Đức Anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc” trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh. Nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật làm nổi bật vai trò của người chỉ huy tài tình, sáng tạo của Đại tướng Lê Đức Anh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Cuộc tiến công chiến lược năm 1972, Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh hoặc trực tiếp chỉ huy chiến trường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; cùng quân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn pốt – IêngXari, tái thiết đất nước; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Một số văn bản quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh được công bố tại triển lãm

Phần 3 “Đại tướng Lê Đức Anh trong sự nghiệp xây dựng đất nước” phản ánh hoạt động nổi bật của Đại tướng khi cùng Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước; chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Xổ số miền bắc 2Phần 4 “Trọn vẹn nghĩa tình” thể hiện sự quan tâm, nghĩa tình gắn bó keo sơn của Đại tướng Lê Đức Anh đối với đồng chí, đồng đội, tình cảm với quê hương, gia đình.

Một góc triển lãm "Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp"

Xổ số miền bắc 2Đặc biệt, nhiều hiện vật tiêu biểu được lưu giữ tại gia đình của Đại tướng và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được giới thiệu lần đầu tới công chúng: Sưu tập Lệnh, Quyết định thăng quân hàm; sổ ghi chép các kế hoạch trong mùa khô năm 1975, áo Bludông, khăn rằn, ống nhòm của khoảng thời gian Đại tướng còn làm Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh cánh quân hướng Tây - Tây Nam đánh vào Sài Gòn; Biên bản bầu Chủ tịch nước của Ban Kiểm phiếu kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX công bố về kết quả bầu Chủ tịch nước tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 23/9/1992.

Triển lãm diễn ra đến hết tháng 12/2020.


Hoa Nguyễn